FUNCIONS D L’APP

Per ajudar a la gent que sofreix situacions dificils.